Wideorejestrator w aucie, a dowód w sądzie

Kamerka samochodowa jest sprzętem, który Polacy coraz chętniej montują w swoich samochodach. Stosowanie tego gadżetu nie jest zabronione przez prawo, a niekiedy nagranie pochodzące z wideorejestratora może stać się nawet dowodem w sądzie.

W sieci odnaleźć można nieliczoną ilość nagrań pochodzących z prywatnych kamerek samochodowych. Większość z nich ukazuje niebezpieczne sytuacje, z jakimi zetknęli się internauci na drodze. O ile spierać się można o kwestię legalności publikacji takich materiałów, to samo stosowanie wideorejestratora do celów prywatnych nie jest zabronione prawnie. Co więcej, niejednokrotnie nagranie tego typu brane jest pod uwagę podczas ustalania sprawcy zdarzania drogowego przez policję lub przedstawiane jako dowód sądowy. Tego typu dokumentacja pomaga również w razie wątpliwości ubezpieczycieli podczas wypłacenia odszkodowania.

Dlaczego amatorskie nagranie może być dowodem?

W polskim prawie brak regulacji mówiących jednoznacznie o możliwości wykorzystywania nagrań z kamerek samochodowych. Podczas procesów zostają one prezentowane na podstawie art. 308 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z którym sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

Jakie warunki musi spełniać nagranie?

Podczas oceny dowodu w pierwszej kolejności badana jest jego autentyczność według przepisów o dowodzie z oględzin lub dowodzie z dokumentu. Nagranie znajdować się musi na nośniku użytym do pierwotnej rejestracji, np. na karcie SD. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść, a oryginalny film nie może być poddawany żadnym obróbkom, np. skróceniu lub fragmentaryzacji. Często zdarza się, że dowód nie zostaje uznany ze względu na słabą jakość obrazu uniemożliwiającą jednoznaczną interpretację zdarzenia. Dotyczy to szczególnie nagrań zarejestrowanych nocą lub w biało-czarnych barwach. Na nagraniu wyraźnie widoczne powinny być: miejsce zdarzenia, jego przebieg oraz pojazdy i osoby biorące w nim udział. Na filmie umieszczona musi być także data i godzina utrwalonej przy pomocy wideorejestratora sytuacji. Nagranie nie zostanie uznane za dowód wtedy, gdy prezentuje wyłącznie same skutki zdarzenia. Elementem uwiarygodniającym będzie niekiedy wbudowany moduł GPS, który rejestruje nie tylko trasę przejazdu, ale również prędkość jazdy. Pamiętajmy jednak, że wideorejestrator nie posiada homologacji i pomiar może być obarczony sporym błędem, dlatego bardzo rzadko nagranie zostaje uznane w przypadku sporów dotyczących prędkości jazdy. Materiał filmowy może zostać użyty w sądzie wyłącznie za zgodą jego właściciela, chyba że ten nie został uprawniony do odmowy jego ujawnienia.

Czy warto używać tego typu dowodu w sądzie?

W procesie sądowym należy dochodzić swoich racji w każdy możliwy i zgodny z prawem sposób. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sugeruje nawet, że będąc posiadaczem nagrania dokumentującego wykroczenie lub przestępstwo musimy dostarczyć je policji albo organom ścigania. Należy pamiętać jednak przede wszystkim o tym, że ocena jakości filmu z wideorejestratora i możliwość jego dopuszczenia jako materiału dowodowego zależy każdorazowo od sędziego. Decydując się na używanie kamery samochodowej warto zwrócić zatem uwagę na jej jakość i posiadane funkcje, aby w razie potrzeby nagranie z niej pochodzące spełniało wszystkie wymagania techniczne niezbędne do użycia go jako dowodu.

About The Author

Zostaw komentarz